PROGRAM NOTES: Kodo

PROGRAM NOTES: Kodo 2014-06-27T15:04:59+00:00

Click here to view the complete Season 46, Program Book (January-February)

PROGRAM NOTES: KODO
One Earth Tour 2015: Mystery

*The following pieces are based on these regional traditional performing arts:

Jamai: Iwami Kagura

(Iwami Region, Shimane)

Miyake: Kamitsuki Mikoshi Taiko

(Miyake Island, Tokyo)

Yatai-bayashi: Chichibu Yatai-bayashi

(Chichibu, Saitama)

PERFORMERS:

Masayuki Sakamoto, Eri Uchida, Mariko Omi, Yosuke Kusa, Shogo Komatsuzaki, Akiko Ando,
Yuta Sumiyoshi, Tetsumi Hanaoka, Kosuke Urushikubo, Jun Jidai, Koki Miura, Shunichiro Kamiya,
Ryoma Tsurumi, Kengo Watanabe, Tomoe Miura

Tamasaburo Bando, artistic director

Yosuke Oda, assistant artistic director

Kazumi Boy, choreography

Martin Lechner, technical director

Takashi Akamine, company manager

Kenichi Mashiko (S.L.S.), lighting designer

Takeshi Arai, stage manager

Nanako Suzuki (Niigata Shoumei Giken), assistant stage manager

Yui Kawamoto, Mio Teycheney, assistant company managers