Click here to view the complete Season 46, Program Book (January-February)

PROGRAM NOTES: KODO
One Earth Tour 2015: Mystery

*The following pieces are based on these regional traditional performing arts:

Jamai: Iwami Kagura
(Iwami Region, Shimane)

Miyake: Kamitsuki Mikoshi Taiko
(Miyake Island, Tokyo)

Yatai-bayashi: Chichibu Yatai-bayashi
(Chichibu, Saitama)

PERFORMERS:
Masayuki Sakamoto, Eri Uchida, Mariko Omi, Yosuke Kusa, Shogo Komatsuzaki, Akiko Ando, Yuta Sumiyoshi, Tetsumi Hanaoka, Kosuke Urushikubo, Jun Jidai, Koki Miura, Shunichiro Kamiya, Ryoma Tsurumi, Kengo Watanabe, Tomoe Miura

Tamasaburo Bando, artistic director
Yosuke Oda, assistant artistic director
Kazumi Boy, choreography
Martin Lechner, technical director
Takashi Akamine, company manager
Kenichi Mashiko (S.L.S.), lighting designer
Takeshi Arai, stage manager
Nanako Suzuki (Niigata Shoumei Giken), assistant stage manager
Yui Kawamoto, Mio Teycheney, assistant company managers

meridia